Občanské sdružení OS Zelené Lužiny vzniklo spontánně mezi obyvateli domů v Archeologické a Amforové ulici při zjištění, že bezohledný developer se snaží zastavět zelenou plochu mezi stanicemi metra Luka a Lužiny vysokými bytovými domy, které by výrazným způsobem znehodnotily životní prostředí v našem nejbližším okolí.

Přípravný výbor zajistil registraci sdružení a na první zakládající schůzi se sešlo 59 nových členů, kteří vyjádřili svou podporu našim společným záměrům.

Dohodli jsme se, že spojíme síly s ostatními občanskými sdruženími, která vznikla v poslední době na našem sídlišti, a budeme se snažit všemi dostupnými prostředky v maximální možné míře eliminovat již v začátcích podobné záměry. O naší existenci jsme informovali příslušné dotčené orgány státní správy, takže se o nás ví, a budeme vyzýváni k účasti v řízeních v pravomoci stavebního úřadu a odboru životního prostředí MČ Praha 13

Úřad městské části Praha 13, odbor stavební (jako příslušný stavební úřad) zahájil v listopadu roku 2009 řízení o povolení výjimky z odstupových vzdáleností dle vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. města Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu pro stavbu: „Polyfunkční soubor: Rezidence Nové Stodůlky“.
Výjimka, kterou investor požadoval, spočívala v požadavku na zmenšení odstupových vzdáleností (stanovených příslušnou vyhláškou) navrhovaných objektů „Souboru“ od protilehlých stěn sousedících bytových domů (odpovídajích č.p. 1884 -1887) a zimního stadionu. Začátkem prosince 2009 vyjádřili vlastníci bytů stavebnímu odboru v dotčených domech nesouhlas s udělením výjimky. Na konci ledna 2010 pak stavební odbor řízení o výjimce zastavil, neboť stavebník, respektive investor, vzal svou žádost zpět z důvodu provedení úprav stavebního záměru.

V současné době máme trochu času na získání nových informací o připravovaných záměrech, o vlastnických vztazích k dotčeným pozemkům i o připomínkách k novému územnímu plánu, který by měl naše okolí z hlediska nové výstavby výrazně regulovat. Je čas na jednání se zástupci Městské části Praha 13, je třeba vyjádřit k těmto záměrům své názory, je čas jednat s poslanci. 

Naše občanské sdružení nechce být anonymní, chce chránit oprávněné zájmy vás, obyvatel našeho sídliště a proto o sobě musíme vědět.

Na našem webu je k dispozici kontaktní adresa, kam prosím posílejte své názory, zjištění, informace. Ty, které bude možné uveřejnit, ty samozřejmě uveřejníme. Pokud je nebude z nějakých důvodů možné zveřejnit, budeme o tom autora informovat.


Přejeme vám všem klid, pohodu a dobrou náladu, jaro se už blíží.


Výbor OS Zelené Lužiny

Novinky

O setkání starosty Prahy 13 s občany Lužin (17. 2. 2010)

24.02.2010 21:11
         Radnice Prahy 13 pozvala obyvatele Lužin na středu 17. února 2010 do školy v Brdičkově ulici na setkání se starostou. O čem se mluvilo a co z toho plyne pro nás, kdo bydlíme na Lužinách? K tomu pár informací od zástupkyně...

Nové rubriky na webu

20.02.2010 17:40
Připravili jsme pro Vás novou rubriku "Stavební řízení", v níž najdete aktuální informace o Rezidenci Nové Stodůlky z kompetence stavebního úřadu. V záložce "Co nám píší úřady" si pak můžete přečíst dopisy, které nám, jakožto občanskému sdružení, chodí z odboru životního prostředí a stavebního...

Beseda se zástupci MČ Praha 13

10.02.2010 18:12
středa 17. února 2010 od 18.00 společenská místnost FZŠ Brdičkova Přijďte se zeptat na to, co Vás zajímá!