O setkání starosty Prahy 13 s občany Lužin (17. 2. 2010)

24.02.2010 21:11

        

Radnice Prahy 13 pozvala obyvatele Lužin na středu 17. února 2010 do školy v Brdičkově ulici na setkání se starostou. O čem se mluvilo a co z toho plyne pro nás, kdo bydlíme na Lužinách? K tomu pár informací od zástupkyně občanského sdružení Zelené Lužiny, která se schůzky zúčastnila spolu s dalšími asi pětadvaceti místními občany.

Připravovaná výstavba Rezidence Stodůlky

Starosta řekl, že připravované stavby na zelené ploše mezi stanicemi Lužiny a Luka nejsou ve veřejném zájmu. Účastníky setkání zajímalo, jestli radnice nechá zpracovat regulační plán pro tuto plochu a pro další zastavitelné pozemky. Byly by tak předem známy parametry případné výstavby a využití ploch. Místní obyvatelé by potom nežili v obavách, že v jejich blízkosti mohou být kdykoli postaveny stavby, které zhorší jejich životní podmínky a sníží tržní hodnotu jejich nemovitostí. Investor by předem znal parametry výstavby, které musí respektovat ve svých plánech a nevynakládal by zbytečné prostředky na přípravu a obhajobu dokumentace naddimenzovaných staveb. Podle pana Vodrážky ale nebudou regulační plány zpracovány, protože v květnu má být schválený nový územní plán. 

Informace, které poskytuje radnice  o připravované výstavbě na území městské části

            Úřad Městské části informuje obyvatele o připravované výstavbě jen v nezbytném rozsahu, který ukládá zákon. To znamená, že například místo plánované výstavby je popsáno pomocí parcelních čísel katastru nemovitostí, tedy způsobem pro běžného čtenáře nepřehledným. Snadno se pak stane, že občané nezaregistrují, že se v jejich blízkosti připravuje významná stavba a promeškají tak možnost využít svá práva stavbu ovlivnit. Pan starosta řekl, že úřad  jinak informovat nesmí, pokud k tomu nemá souhlas developera. Zástupkyně občanského sdružení Zelené Lužiny upozornila na to, že některé radnice zveřejňují informace o připravovaných stavbách ve formě přátelské pro laiky. Jejich občané se dozvídají, na kterém místě je připravována jaká výstavba a nejsou přitom nuceni vyhledávat čísla parcel v databázích katastru. Pokud by platilo vyjádření pana starosty, pak by to znamenalo, že tyto radnice porušují zákon. Pan starosta uložil přítomnému mluvčímu radnice panu Truschkovi zabývat se touto možností a připustil, že by Místní úřad mohl takto informace poskytovat.         

Parkovací dům v Brdičkově ulici

            Obyvatelé jsou nespokojeni s tím, že parkovací dům způsobil zhoršení možností parkování pro místní obyvatele, že na střeše je zprovozněna jen polovina parkovací plochy a že radnice nedosáhla svými jednáními plnění povinností provozovatele. Pan Vodrážka a pan Zeman byli překvapeni informací, že  na střeše je k dispozici jen polovina parkovacích míst a informovali přítomné o tom, že Úřad městské části řeší věc soudně – podal na provozovatele garáží žalobu. Na dotaz, jaké sankce za neplnění povinností obsahuje smlouva mezi radnicí a provozovatelem parkovacího domu, neznali představitelé úřadu odpověď.

Zlepšení podmínek pro parkování v Bellušově ulici

            Na dotaz zástupce Občanského sdružení Bellušova, zda radnice připravuje zlepšení situace s dopravou v klidu v této části Lužin, pan starosta odpověděl, že tento problém nelze řešit.

Revitalizace vnitrobloků

            Pan starosta informoval o tom, že radnice byla úspěšná a získala na revitalizaci vnitrobloků 40 milionů korun z evropských fondů. Jedna z účastnic setkání vyslovila politování nad tím, že se zástupci úřadu před zahájením akce nesešli se zde žijícími  občany a nezeptali se  na  jejich názor. Zazněla také kritika způsobu provedení, zvláště likvidace vzrostlých zdravých stromů a jejich nahrazení opadavými dřevinami. Pan Vodrážka řekl, že rostliny k osázení vybrali kvalifikovaní dendrologové a postup byl kontrolován podle pravidel pro projekty financované Evropskou unií. Zároveň  připustil, že na řešení mohou mít různí odborníci různé názory. 

             Informace od dalších účastníků setkání najdete na stránkách občanských sdružení: OS Bellušova www.osbellus.us/news/definitivni-schuzka-radnice-s-obcany-luzin a   OS Pro Lužiny  www.zeleneluziny.cz.

 

 Dojmy ze setkání občanů Lužin s panem starostou a místostarostou zaznamenala Kateřina Helikarová

 

 

 

Zpět